شرکت برق و صنعت شاهین دارای نمایندگی این شرکت می باشد. این شرکت تولید کننده انواع رله حفاظتی ترانسفورماتورهای روغنی (جهت نظارت بر فشار، دما و سطح روغن ترانس) می باشد.