تولیدکننده انواع منبع تغذیه، ماژولهای Redundancy، انواع ماژولهای کانورتر یا رکتیفایر، انواع ترمینال، ماژول و سوکت رله ، انواع SSR، رله opto- couplers ،انواع کانکتور M8،M12،MQ12،M23 ، انواع T-Coupler، کانکتورهای 8/7 اینچ، انواع سوکت و کانکتور شیر و ولو، انواع ماژولهای ورودی و خروجی IP67،IP20،IP68 و IP00، انواع ماژولهای Ethernet، Profibus، ProfiNet، Interbus و Ethercat