ماژول ها و منیفولدهای رسانه ها گازی، مایع، gallertartig، بسیار چسبناک، خمیری، آلوده، پرخاشگری مواد بدن آلومینیوم، برنج، فولاد گالوانیزه، نیکل اندود، برنج، نیکل اندود فولاد، بدون از غیر فلزات آهنی، فولاد ضد زنگ مواد به قسمتهای در تماس با رسانه ها مراجعه کنید. مواد مهر و موم PU، NBR، PTFE، PE، FPM، EPDM، CR، مواد مهر و موم های ویژه