۴۰۰۰-۷۵۰۷۰-۰۰۰۰۹۰۱

شماره Art.No .: 4000-75070-0000901 وزن: 0.092 کیلوگرم