مدل: NT935-IR + TIR409

رله حفاظتي ترانسفورماتور های روغنی و هرمتیک کنترل کننده روغن و دمای سیم پیچ های ترانسفورماتور روغنی اندازه گیری مستقیم دمای روغن و محاسبه دمای سیم پیچ ها با به همراه داشتنload current بوسیله الگوریتم تصویر برداری حرارتی Tecsystem ضريب نفوذ IP65 – ذخيره ديتا : حداقل 10 سال – Burden : 6VA 1 ورودی برایdouble Pt100 sensor به منظور اندازه گیری دمای روغن و 1 ورودی برای جریان ترانسفورماتور (ماکزیمم 5 آمپر) به منظور Load current قادر به دسترسی به صورت remote توسط پروتکل Tecsybus و دارای تغذيه 24 تا 240 Vac-dc